dots

Stabilisatie teams

Er wordt uit een speciale pool van Terborg Zorg een Stabilisatie team geselecteerd. Dit om uw zorginstelling te ondersteunen bij urgente, complexe situaties waarbij de kwaliteit van zorg onder druk staat en waar interventie van belang is. De stabilisatie teams bieden samen met u zo een methodische oplossing voor de korte en lange termijn, met de focus op kwalitatieve zorg en de veiligheid van alle betrokkenen.

Wat doen we?
Ondersteuning en begeleiding bij complexe casuïstiek

Wat doen we?

Wij bieden met meerdere teams ondersteuning en begeleiding bij ingewikkelde casuïstiek voor mensen met een verstandelijke beperking en complex gedrag. Samen met u ontwikkelen we een plan van aanpak. 

Na een grondige analyse stelt onze adviseur complexe zorg Mans Kroeze het stabilisatie team zorgvuldig samen. Hij kiest hierbij uit een specifieke pool van zorgverleners met meer dan 5 jaar ervaring en een breed scala aan vaardigheden.

Wij bieden snel adequate ondersteuning voor de urgente situatie. We creëren een veilige leef- en werkomgeving, met respect en integriteit als kernwaarden. 

Onze specialisatie is juist de basis
Mans Kroeze - adviseur complexe zorg

Onze specialisatie is juist de basis

“Ik heb 48 jaar in de zorg gewerkt onder meer als manager, de laatste jaren was ik werkzaam als coördinator bij het Centrum voor Consultatie en Expertise. Het samen optrekken in complexe situaties en het creëren van nieuw perspectief loopt als rode draad door mijn carrière.  Ik ben graag bezig op het snijvlak van  de (zorg)inhoud en  bijbehorende randvoorwaarden. Als adviseur complexe zorg bij Terborg Zorg doe ik dat allemaal.”

Enkele teamleden

Ramon

Ramon

Ramon

Zorgprofessional

“Door te stabiliseren breng je rust op een groep. We willen een huis weer zo laten draaien dat het weer een thuis wordt voor de cliënten die er wonen. Voor rust is er een bepaalde balans nodig tussen begeleiders en cliënten.” 

“Je gaat eerst observeren. Bijvoorbeeld onderzoeken wat de dwangmatigheden zijn of wat de triggers zijn. Wat kan ik anders doen? Wat is er op dit moment nodig? Je moet in de wereld van de cliënt stappen.” 

Yassmina

Yassmina

Yassmina

Zorgprofessional

“Belangrijk voor dit werk is dat je kritisch bent, maar dat je geen betweter moet zijn. Je moet open en eerlijk zijn. Ze voelen je en hebben alles door. Ik leer ook van cliënten.  Iedereen heeft een gebruiksaanwijzing. Als je dat kan respecteren in plaats van het vanuit je eigen normen en waarden bekijken dan heb je de mooiste baan van de wereld.” 

“Goed samenwerken betekent openstaan voor andermans ideeën, dat waarderen en sparren. En vanuit het sparren kom je tot een goede oplossing.” 

Mohammed

Mohammed

Mohammed

Zorgprofessional

“Een sterk team is randvoorwaarde voor stabilisatie. En in een goed team neemt iedereen verantwoordelijkheid en spreek je elkaar op alles aan. Ik ben geduldig en rustig. Tegelijkertijd ben ik een doener en heel direct in mijn communicatie. Door alles direct op tafel te leggen voorkom je veel lastige situaties. In een divers team dat goed is samengesteld neemt iedereen zijn eigen expertise mee. ”