Algemene Voorwaarden

Terborg Zorg scholing maakt onderdeel uit van Terborg Zorg en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85333484

Inschrijving en betaling

  1. Na betaling van de inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen, ongeacht het voorgaande is annuleren vanaf 14 dagen voor de cursus/training niet meer mogelijk.
  2. De bedenktijd vervalt indien het eerste leermoment heeft plaatsgevonden (dit geldt ook als de inloggegevens voor e-learning zijn verstrekt) 
  3. Annuleren na het verlopen van de bedenktijd verplicht tot het betalen van 100 % van de deelnamekosten. 
  4. Eenmaal verschoven opleidingen kunnen niet nogmaals verschoven worden.
  5. Verschuivingen zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk bevestigd zijn door Terborg zorg scholing.
  6. Terborg zorg scholing heeft het recht de nascholingstraining op te schorten, te verplaatsen of te annuleren als dat gerechtvaardigd wordt door onvoorziene omstandigheden, zoals een tekort aan cursisten of een zieke instructeur. Na wijzigingen heeft de ingeschreven deelnemer het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een degelijke kennisgeving kosteloos te annuleren, mits dit niet binnen 5 dagen voor aanvang van de cursus is. In dat geval is restitutie niet mogelijk. 

De overeenkomst

Nadat je tot boeking en betaling bent overgegaan, ontvang je van ons een schriftelijke bevestiging per e-mail.

Ziekte van docent

  1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Terborg Zorg scholing, indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen.
  2. Indien vervanging binnen de gestelde termijnen niet mogelijk blijkt te zijn, zal Terborg Zorg scholing de ingeschreven deelnemer hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen.

Privacy

Wij verstrekken je persoonsgegevens nooit aan derden en gebruiken deze uitsluitend voor de nascholing administratie.

Terborg Zorg scholing maakt onderdeel uit van Terborg Zorg en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85333484