Onze werkwijze

Onze basisregels

Wij werken vanuit de volgende uitgangspunten:

  1. Kwaliteit staat voorop
  2. We zijn werkelijk in verbinding met elkaar en onze klanten 
  3. Wij zetten altijd net dat stapje meer

Gaan voor de beste zorg

Juist de zorgsector moet voldoen aan de hoogste eisen op menselijk gebied. Onze gezamenlijke visie is hierbij leidend: zorgen voor zelfbewustzijn, veiligheid, structuur.

Onze zorgprofessional creëert structuur binnen de dagelijkse gang van zaken en staat voor kwaliteit en denken in mogelijkheden. De kracht van Terborg Zorg ligt in het talent van de zorgprofessionals tot zijn recht te laten komen, door hen passend in te zetten.

Dichtbij de werkvloer

Binding met de werkvloer is essentieel om een hoge kwaliteit en maatwerk te garanderen. Weten wat er speelt, luisteren naar de wensen van onze klanten, signaleren waar de behoefte ligt en zo nodig adviseren.

Om de tevredenheid onder klanten, cliënten en zorgprofessionals hoog te houden organiseren wij geregeld klanttevredenheidsonderzoeken en evalueren wij iedere 3 maanden met de locatie verantwoordelijken. Hierbij evalueren we de samenwerking, signaleren we verbeterpunten en optimaliseren we werkwijzen.

Training en motivatie

Om het wij-gevoel en de betrokkenheid van onze zorgprofessionals te behouden gaan we elk kwartaal om de tafel zitten. We bespreken de ervaringen en zaken waar zij tegenaan lopen. Juist dit helpt ons als organisatie vooruit.

Door diverse trainingen aan te bieden aan onze zorgprofessionals waarborgen wij de kwaliteit van onze dienstverlening.

Heeft u zorgpersoneel nodig?

Neem vrijblijvend contact op. Onze zorgvuldige selectieprocedure vult 95 procent van de ad-hoc-aanvragen in.
N

24/7 bereikbaar voor spoedgevallen

N

Out of the box denken en handelen

N

95% ad-hoc-aanvragen ingevuld

N

Nauw betrokken bij de werkvloer

N

Ontzorgt