Crisisinterventie

Wilt u crisisinterventie inzetten

Neem dan snel contact met ons op.

Crisisinterventie zorg inzetten

Voor cliënten en/of afdelingen die zich acuut in een crisissituatie bevinden, is snelle en deskundige hulp van onze crisisinterventieteams beschikbaar. Wij plaatsen ad hoc complete gecertificeerde teams, die reeds op elkaar ingespeeld zijn. Deze crisisinterventieteams, treden doortastend op in crisissituaties en zetten direct de noodzakelijke zorg in onder leiding van de hoofdbehandelaar en de manager. indien nodig 24 uur per dag.

Crisisinterventie vormt een belangrijke specialisatie van Terborg Zorg. Wij zijn zeer ervaren in het omgaan van complex gedrag. Onze crisisinterventie is met name gericht op de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg. 

Jeugdzorg

Terborg Zorg heeft een ruime pool van voornamelijk SKJ-geregistreerde jeugdzorgwerkers, die flexibel en breed ingezet worden binnen het jeugdzorgdomein. Inzetbaar voor verschillende hulpvragen zoals ad-hoc diensten, maar ook voor projecten of de opbouw van nieuwe en/of bestaande leef- en behandelgroepen. Onze pool is uiterst zorgvuldig samengesteld, heeft een 50/50-man-vrouwverdeling en bestaat uit hbo- en mbo-opgeleide jeugdzorgwerkers. Onze jeugdzorgwerkers hebben een verscheidenheid in leeftijd, (culturele) achtergrond werkveldervaring en ervaring in het functioneren als onderdeel van een zelfsturend team. Deze diversiteit maakt dat we altijd goed aan kunnen sluiten.
Zo kan er voor iedere woongroep een passende jeugdzorgwerker worden gevonden of team worden samengesteld. Onze jeugdzorgwerkers zijn gespecialiseerd in het behandelen van zowel internaliserende als externaliserende gedragsproblematiek. Zij hanteren het sociaal competentiemodel graag als kompas in de behandeling van de jongeren. Het gemeenschappelijke doel is altijd veiligheid, warmte, regelmaat en structuur voor de jongeren te bieden.

Gehandicaptenzorg

Terborg Zorg biedt passende oplossingen die aansluiten op de hulpvraag. De zorgprofessionals van Terborg Zorg zijn getraind of bereid trainingen te volgen om volgens de gehanteerde methodieken binnen de organisatie te begeleiden. Verder zijn onze zorg professionals altijd bereid zich in een nieuwe methodiek te verdiepen. Net dat stapje meer zetten voor de client en de klant is immers waar wij voor staan. Het overgrote deel van de zorgprofessionals zijn door trainingen en/of werkveld ervaring bekend met de volgende methodieken:
N
Triple C
N
Gentle Teaching
N
Geef me de vijf
N
Versterkend begeleiden
De begeleiders van specifieke doelgroepen van Terborg Zorg hebben zorg gerelateerde opleiding op MBO ¾ of HBO niveau. Wij selecteren onze zorg professionals op kennis, expertise, aanpassingsvermogen, levenservaring en dienstbaarheid. Verbindend werken vinden wij belangrijk. Wij zoeken graag samen met het multidisciplinair team naar nieuwe mogelijkheden. Dit om de kwaliteit van het leven van de client (nog) beter te maken en daarbij de eigenheid van de client te waarborgen.

Meer weten over ons?

Neem dan contact met ons op. Wij geven u graag meer informatie over onze organisatie, werkwijze en mogelijkheden.

Algemeen:
T: 020-2146081

Planning:
T: 020-2146075

Personeelszaken:
T: 020-2146081

Financiële administratie:
T: 020-2146083

Wilt u crisisinterventie?

Neem dan snel contact met ons op. Terborg Zorg heeft indien nodig ook complete crisisinterventieteams ter beschikking.
N

24/7 bereikbaar voor spoedgevallen

N

Out of the box denken en handelen

N

95% ad-hoc-aanvragen ingevuld

N

Nauw betrokken bij de werkvloer

N

Ontzorgt